Riktlinjer bord/spel

Några enkla saker att tänka på när vi spelar våra turneringar.

 

–”Kasta” inte in marker (splasha) i potten. Även när du synar!

 

– Marker som satsas skall placeras framför spelaren, EJ direkt i potten.

 

– Spelaren skall tydligt visa vad han/hon skall göra vid bordet. Ex. jag höjer, checkar (knacka går bra)

 

- Betar du innan det är din tur, (oavsiktigt) ,står betet kvar då det är din tur.

 

- Har någon innan dej betat och du lägger fram en marker med högre valör utan att du annonserat

en höjning/raise, klassas detta som en syn/call. Detta gäller även en syn/call av big blind.

 

-S.k. Stringbet är inte tillåtet- d.v.s. syna först o höja i följd, eller lägga marker för syn o sen höja

 

- Korten får under pågående spel inte lämna bordet.

 

– Coffeehousing är INTE tillåtet. Dvs. att under pågående hand berätta för

andra spelare vad man har slängt -eller hur spelaren bör spela sin hand).

Inte heller försöka påverka andras beslut i form av gester eller dylikt när du själv inte spelar dina kort

 

- Sitter du inte vid bordet när korten delas muckas dina kort, handen väntar inte på att du skall sätta dig.

 

- Vill du sitta bredvid eller i närheten som åskådare ska du visa respekt, o endast med samtligas tillåtelse runt bordet. Du får självklart inte kommentera eller påverka spelares beslut i någon form.

 

· Deal – Är tillåtet när det gäller fördelning av vinstpengar. (ej rankingpoäng)

 

Vad händer om en spelare visar sina kort innan sista bettingrundan är över?

Handen är död, spelaren förlorar.

 

Vem är Big blind och dealer i en turnering när endast två återstår?

När man har kommit ner till bara två spelare kvar i en turnering så blir det helt plötsligt tvärtom.

Den som är giv (sitter på dealerbutton) har small blind. Small blind börjar naturligtvis med att bestämma sig om han ska syna, höja eller lägga sig. Men efter floppen och i resten av spelet så är det som vanligt att den som är giv pratar sist.

 

 

 

Regler gällande vid ”misstag från dealern”

- Om det första hålkortet som delas ut vänds upp blir det felgiv.

Dealern tar in kortet, blandar leken och kuperar igen.

 

- Om något annat kort skulle vändas upp av dealern fortsätter given. Det visade kortet får inte behållas. När alla kort är utdelade byter dealern ut det visade kortet mot kortet som ligger överst i leken och det visade kortet används sedan som ”brännkort”. Om fler än 1 kort blir vänt blir det felgiv och dealern ger igen.

 

- Om floppen innehåller för många kort måste den ges om.

(Även om det går att säga vilket som är extrakortet.)

Om floppen ges om eftersom den vändes upp för tidigt (innan satsningarna var färdiga) eller innehöll för många kort, blandas korten på bordet med dem som är kvar i leken. Brännkorten ligger kvar på bordet. Efter att ha blandat kuperar dealern leken och lägger upp en ny flopp utan att bränna ett kort.

 

- Om dealern vänder upp det fjärde kortet innan satsningarna är avslutade tas kortet ur spel, även om återstående spelare väljer att lägga sig. Därefter avslutas satsningsrundan. Dealern bränner ett kort och vänder upp det som skulle ha blivit det femte kortet i det fjärde kortets ställe. Efter den efterföljande satsningsrundan blandar dealern om leken, inklusive de kort som togs ur spel, men utan brännkorten och slängkorten. Dealern kuperar sedan leken och vänder upp det sista kortet utan att bränna något kort. Om det femte kortet vänds upp för tidigt blandas leken om och delas ut på samma sätt.

 

-Om dealern ger den första spelaren ett kort för mycket av misstag (efter att alla spelare har fått sina starthänder), läggs kortet tillbaka i leken och används som brännkort. Om dealern delar ut mer än ett extrakort av misstag blir det felgiv.

Uppstår det oklarheter eller meningsskiljaktigheter pausar vi turneringsklockan, stoppar allt spel

(på alla bord) och admingruppen reder ut saken direkt, alternativt konsulterar expertis.

 

 

Regler för arrangemang av turnering

 

 

-Top 3 i turren ansvarar för att allt plockas undan och att vi lämnar lokalen i gott skick!

 

-Personen som vann den föregående turneringen är medansvarig för att bord, marker m.m iordningställs inför nästa turnering. Kutym att komma ca.1h före utsatt starttid.

 

-Sido-events där inköp och insatser diskuterats fram är tillåtet. T.ex. s.k. Cash-games.

 

Detta ligger dock ej under NPS ansvar. Vid ”sidoevents” ska ansvarig utses för återställan m.m.

 

Copyright © All Rights Reserved