Ordlista

 

Ordförklaring

 

 

Action

Att checka, satsa eller höja. Ett spel där spelarna spelar i många potter och satsar och höjer mycket är ett bord med mycket ”action”.

 

All-In

När en spelare satsar alla sina kvarvarande marker på en gång eller får slut på marker när han satsar eller synar. I spel med ”table stakes” får man inte köpa fler marker under spelomgången utan bara spela med de marker man har på bordet. En spelare som går all-in kan vinna den del av potten som fanns då han/hon satsade alla sina marker, men kan inte vinna den sidopott som skapas om motspelarna höjer ytterligare.

 

Ante

En liten insats som varje spelare lägger i potten innan handen börjar. De flesta Hold’em-spel har ingen "ante" utan använder ”blinds” (mörkar) för att få pengar i potten.

 

Backdoor

En hand som förbättras både på turn- och riverkortet. Se också "runner".

 

Bad Beat

När en väldigt stark hand slås ut av en ännu starkare.

 

Big Blind

Stor blind/Stora mörken. Den största av de två insatserna som läggs i ett Hold’em-spel innan några kort har delats. Läggs av spelaren som sitter i andra position medsols från dealern.

 

Big Slick

En hand bestående av ett ess och en kung.

 

Blank

Ett kort på bordet som inte tillför något värde till någon spelares hand.

 

Blind

Mörkar. Bestämda belopp som måste läggas i potten av de två spelare som sitter till vänster om dealern och som påbörjar den första satsningsrundan. Se också "live blind".

 

Board

De gemensamma kort som ligger uppåtvända på bordet och som alla spelare har till sitt förfogande. I ett Hold’em-spel består dessa av floppen (tre kort), turnkortet och riverkortet tillsammans.

 

Bottom Pair

När en spelare använder det lägsta kortet i floppen för att bilda ett par med ett av sina egna kort.

 

Brick & Mortar

Benämning på ett ”riktigt” casino till skillnad från ett online-casino.

 

Bubble

Den placering i en turnering som är näst efter den sista som ger pengavinst.

 

Burn

Att slänga det översta kortet i leken. Detta görs mellan varje satsningsrunda för att undvika att någon spelare känner igen eller råkar se det översta kortet som ska läggas på bordet.

 

Button

Knappen som indikerar vem som är dealer. Används också som benämning på den spelare som har dealerposition.

 

Buy

(1) Som i "buy the pot." Att bluffa och hoppas att få potten utan att bli synad. (2) Som i "buy the button." Att satsa eller höja, och hoppas att spelarna mellan dig och dealerknappen lägger sig, vilket innebär att man får fördelen att agera sist i kommande satsningsrundor.

 

Buy-In

Det minsta belopp pengar/antal marker som krävs av en spelare för att sitta ned vid ett visst pokerspel. Uttrycks ofta i två nummer, till exempel $100+9, vilket betyder att det kostar $109 att gå med i turneringen; $100 går till prispotten och $9 går till huset.

 

Call

Syna. Man synar genom att satsa lika mycket pengar som den senaste satsningen eller höjningen.

 

Calling Station

En svag, passiv spelare som synar mycket, men inte höjer eller lägger sig ofta. En sådan typ av spelare vill man gärna spela mot.

 

Cap

Att göra den sista tillåtna höjningen i en satsningsrunda, vanligtvis den tredje eller fjärde höjningen.

 

Case

Det fjärde och sista kortet i en given valör.

 

Center Pot

Se även "main pott", huvudpotten. Den första potten som skapas, till skillnad från en eller flera sidopotter som skapas om en spelare går "all-in".

 

Check

(1) En spelare checkar när det är hans tur att agera och det inte varit någon aktivitet före honom och han väljer att inte satsa. En spelare som checkar kan senare syna eller höja. Det är samma sak som att satsa noll. (2) Ett annat ord för marker.

 

Check-Raise

När en spelare först checkar men sen höjer när en annan spelare satsat. Vissa påstår att det inte är rättvist i poker, men i de flesta casinon tillåts detta eftersom det är en viktig taktik. Vanligtvis används detta av en spelare med en stark hand som vill få en stor pott. Det är särskilt användbart i Low-limit Hold'em.

 

Chop

En överrenskommelse mellan de två spelarna som lagt "blinds" (mörkar) att ta tillbaka dem och gå vidare till nästa hand istället för att fortsätta spela när ingen annan synat eller höjt.

 

Complete Hand

En komplett hand innefattar stege, färg, kåk, fyrtal eller färgstege.

 

Connector

En starthand i Texas Hold'em med två kort som är direkt efter varandra i nummerföljd, t.ex. K-Q, 7-6.

 

Counterfeit

Att en hand bli mindre värdefull på grund av korten som läggs upp på bordet. Exempelvis, om du har 8-7 och floppen blir 9-10-J så har du en stege. Om nu turn-kortet är en åtta blir din hand nästan värdelös.

 

Crack

Att slå en väldigt stark starthand.

 

Cripple

Som i "to cripple the deck." Genom att ge ut de kort som en spelare önskar sig har man lamslagit en kortlek, exempelvis om du sitter med kungar på hand och de två kvarvarande kungarna kommer ut i floppen.

 

Crying Call

När någon förväntar sig att förlora ändå synar på grund av pottoddsen.

 

Cut-Off

Positionen där man agerar precis före dealerknappen.

 

Dead Money

(1) Pengar som lades i potten av en spelare som efter det lagt sig. (2) En spelare i en turnering som inte har någon realistisk chans att vinna.

 

Dog

Kort för "underdog".

 

Dominated Hand

En hand som nästan alltid kommer slås. Exempelvis "domineras" K-3 av K-Q. Med undantag av konstiga floppar (t.ex. 3-3-X, K-3-X) kommer K-3 alltid förlora mot K-Q.

 

Draw

Att spela en hand som ännu inte är bra, men skulle kunna bli det om de rätta korten kommer.

 

Draw Dead

Att jaga en hand som, även om du fick den, inte skulle vinna potten. Om du försöker få färg och din motspelare redan har kåk heter det att du "draw dead". Detta är naturligtvis ingen bra position att vara i.

 

Equity

Din matematiska andel i potten. Om potten innehåller $80 och du har 50% chans att vinna den är din berättigade del av potten $40. Naturligtvis vinner du antingen $80 eller $0 i slutändan, men termen ger dig en idé av hur mycket du kan tänkas vinna.

 

Expectation

Förväntan. (1) Den summa du i genomsnitt förväntas vinna baserat på hur du spelar. Om du till exempel satsar $10 i en pott på $50 i hopp om att träffa en hand som du vanligtvis träffar 25 % av gångerna, och den handen kommer att vinna varje gång du får den. Tre av fyra gånger kommer du inte lyckas, och kommer att förlora $10 varje gång (totalt förlorar du då $30). Den fjärde gången vinner du $50 och det du vinner totalt på dessa händer är då $50-$30 = $20, vilket ger ett genomsnitt på $5 per hand. Därför har du en "positive expectation", positiv förväntan på $5 om du synar $10. (2) Det belopp du förväntas vinna under en viss tidsperiod. Anta att du vinner $527 på 100 timmars spel. Du förväntas då vinna $5.27 i timmen. Naturligtvis kommer du inte vinna exakt den summan varje timme (och vissa timmar kommer du förlora), men det är ett mått på ens förväntade förtjänster.

 

Extra Blind

En "blind" som läggs in av en spelare som går med i spelet, går tillbaka i spelet eller ändrar sin position vid bordet. Se även "blind" och "post."

 

Family Pot

En pot som alla (eller nästan alla) spelare vi bordet synat före floppen.

 

Fast Play

Att spela aggressivt, att satsa och höja så mycket som möjligt.

 

Fish

En fisk, en svag spelare som ofta går med förlust.

 

Flop

Floppen består av de tre första gemensamma, uppåtvända korten på bordet.

 

Fold Equity

Extra värde du uppnår genom att tvinga en motståndare att lägga sig eftersom din hand får mer värde om dina motståndare inte når kortvisningen ("showdown").

 

Foul

När en hand av någon anledning inte får spelas. En spelare med en sådan hand får inte någon del av potten.

 

Free Card

Ett turn- eller riverkort som du erhåller utan att behöva satsa något på grund av ditt tidigare spel (eller på grund av ditt rykte hos dina motståndare). Exempelvis, om du har dealerknappen och höjer när du får färgdrag på floppen kanske dina motspelare checkar vid turnkortet. Om du får färg på turnkortet kan du satsa. Om du inte får färg kan du också checka och därigenom få se riverkortet gratis.

 

Free Roll

(1) I Texas Hold'em händer det att du "freerollar" när du och en annan spelare ligger lika för tillfället men du har en chans att få ett kort och bilda en bättre hand och därigenom vinna hela potten men din motståndare inte har det. Exempelvis om du har Ac-Qc, din motståndare har Ad-Qh och floppen är Qs-5c-Tc. Om ingen klöver sedan kommer delar ni potten, men om klöver kommer vinner du hela potten.

(2) Freeroll-turneringar är gratisturneringar.

 

Gap Hand

En starthand med kort som inte består av två kort i följd. J-9 är en ”one-gap” 9-6 en ”two-gap”.

 

Gutshot Straight

När du behöver ett femte kort för att bilda en stege och det kortet ligger mellan två du redan har. Om du t.ex. har Js-Ts, floppen är 8c-7h-2d och turnkortet blir 9c har du fått en "gutshot straight".

 

Heads-Up

Man-mot-man, när två spelare tävlar om potten.

 

Hit

Träff. När floppen innehåller kort som hjälper din hand, exempelvis om du har A-K, och floppen blir K-7-2 så har du träffat det högsta paret på bordet.

 

House

Huset. Casinot eller kortrummet som arrangerar spelet.

 

Implied Odds

Motsvarar pottodds förutom att pengarna inte ligger i potten än, men kan ändå vara med i beräkningarna på grund av vad du beräknar vinna med din hand.

 

Jackpot

En bonus som betalas ut till den som förlorar med en riktigt stark hand.

 

Jam

Att gå all-in antingen i ett No Limit- eller Pot Limit-spel.

 

Kicker

Det högsta kortet som inte är ett par i en spelares hand. Används för att avgöra vilken som är den bästa handen om två spelare ligger nästan lika. Anta att du har AK och din motståndare har AQ, om det då ingår ett ess i floppen har ni både par i ess. Men eftersom du har en kung som "kicker" (sidokort) vinner din hand.

 

Leak

En svaghet i ditt spel som gör att du vinner mindre pengar än du vanligtvis brukar.

 

Limp

Att syna. Vanligtvis används termen under före floppen.

 

Live Blind

En tvingad satsning som läggs av en eller flera spelare några kort har delats ut. Att den kallas "live" beror på att spelaren har tillåtelse att höja när det är hans/hennes tur igen även om ingen annan spelare har gjort det.

 

Maniac

Galning. En mycket aggressiv spelare som höjer, satsar och bluffar väldigt ofta. Är ofta inte någon bra spelare, men en spelare som oväntat uppför sig så och förvirrar sina motståndare kan vara farlig.

 

Made Hand

Den hand du försöker dra till eller en hand som är så bra att den inte behöver förbättras.

 

Micro-Limit

Spel med så låga limits ($.25-.50 och mindre) att de inte ger någon vinst i riktiga kortrum utan bara existerar online.

 

Muck

Att kasta sina kort. Det är också den hög av kort som redan kastats och därför inte längre används i spelet.

 

No-Limit

Ett spel där spelarna kan välja att satsa hur mycket de vill i en satsningsrunda (förutsett att de har pengarna/markerna framför sig).

 

Nuts

Den bästa tänkbara handen. En hand som inte kan förlora.

 

Offsuit

Kort som inte är av samma färg.

 

One-Gap

En starthand i Texas Hold'em där de två korten är ett steg ifrån varandra i valör, t.ex. J-9.

 

Out

De kort som finns kvar i leken, som kan förbättra din nuvarande hand. Används ofta i plural.

 

Overcall

Att syna en satsning efter att andra spelare redan har synat.

 

Overcard

Ett överkort, ett kort som är högre än de kort som finns på bordet, om du t.ex. har AQ och floppen blir J-7-3 har du inte ett par, men du har två överkort på handen.

 

Overpair

Ett överpar. När du sitter med ett högre par på hand än det högsta kortet i floppen, om du t.ex. har ett par i damer och floppen är J-8-3 har du ett överpar.

 

Pat

Handen som du får på floppen. Om du t.ex. har två spader på hand och det finns tre spader i floppen så har du fått en "pat spade flush".

 

Pay Off

Att syna en satsning fastän den som satsat ganska säkert har en hand som kommer vinna över din, oftast gör man det eftersom potten är tillräckligt stor för att ta chansen och syna ändå.

 

Play the Board

Om din bästa hand enbart består av de fem gemensamma korten på bordet kallas det för att "play the board". Detta kan ske om du t.ex. sitter med 2-2 på handen och bordet visar 4-4-9-9-A (färg är inte möjligt). Man kan aldrig vara ensam vinnare av en pott i ett sådant läge, så det bästa som kan ske i en sådan situation är att du får dela potten.

 

Pocket

Dina privata kort som ingen annan får se. Kallas även "hole cards" - hålkort.

 

Pocket Pair

En starthand i Texas Hold'em som består av ett par.

 

Post

Satsa. När du satsar måste du placera marker i potten. Att lägga en mörk satsning krävs ofta när du ska delta i ett spel, ibland även när du byter plats vid bordet så att du hamnar längre bort från blindsen (mörkarna). Se även "extra blind".

 

Pot-Committed

När du tvingas syna resten av dina marker på grund av pottens storlek och antalet marker du har kvar.

 

Pot-Limit

Ett spel där den maximala satsningen kan vara lika stor som potten. Precis som No Limit skiljer sig Pot Limit väldigt mycket från Limit-poker.

 

Pot Odds

Den summa pengar som finns i potten i relation till den summa pengar du måste satsa för att fortsätta spela. Till exempel, anta att det finns $60 i potten. Någon satsar $6 vilket leder till att det finns $66 i potten. Det kostar dig $6 att syna, så dina pottodds är 11:1. Om din chans att få den bästa handen är åtminstone 1 av 12 borde du syna. Pottodds tillämpas också om du har ett drag, exempelvis fyra kort i en färg. Du är i detta läge 4:1 "underdog" att träffa din färg. Om det kostar dig $8 att syna måste det finnas runt $32 i potten (inklusive den senaste satsningen) för att det ska vara värt att syna.

 

Protect

(1) Att fysiskt skydda dina kort genom att hålla handen eller en spelmark över dem så att de inte blandas med andra kort eller hamnar i högen av slängda kort ("muck") av misstag och därigenom blir diskvalificerade. (2) Att skydda sin blind genom att investera mer pengar i potten.

 

Put On

Att gissa vad någon annan spelare har för hand.

 

Quads

Fyrtal. Fyra kort av samma valör.

 

Rags

Kort på floppen, oftast låga, som inte hjälper någon av spelarna.

 

Rainbow

En flopp som innehåller tre olika färger. Med en "rainbow" kan färg inte fås på turnkortet. Kan också betyda att när alla fem kort ligger på bordet och det inte finns fler än två kort av samma färg och på sätt kan ingen spelare sitta med färg.

 

Rake

Avgift. De marker som tas från potten av kortrummet som kompensation för att de arrangerar spelet.

 

Rank

Värdet på varje kort eller hand.

 

Rebuy

Det antal marker en spelare betalar för att köpa nya marker i en turnering. Turneringar kan erbjuda en eller flera rebuys, eller (ofta) inga alls.

 

Represent

Att spela som om du hade en viss hand. Om du t.ex. höjde före floppen och sedan höjde igen när floppen kom med ess som högsta kort indikerar du att du åtminstone har ett ess på handen med ett bra sidokort.

 

Ring Game

Ett ”levande” spel som inte är en turnering.

 

River

Det femte och sista öppna gemensamma kortet. I Omaha och Hold’em kallas detta kort även för Femte gatan (Fifth Street). I stötpoker kallas det även Sjunde gatan (Seventh Street).

 

Rock

En spelare som spelar väldigt stramt och inte särskilt kreativt. Rocks höjer bara när de har bästa tänkbara hand. Kan vara ganska förutsägbara; om han höjer på riverkortet kan du slänga allt som inte är nötterna.

 

Runner

Ett vanligt uttryck är att säga “runner-runner” när man beskriver en hand som bildades genom att man träffade både turn- och riverkortet för att få sin hand. Se även "backdoor".

 

Satellite

En miniturnering där man inte vinner pengar utan inträde till en större och mer betydelsefull turnering.

 

Scare Card

Ett kort som kan göra den för tillfället bästa handen helt värdelös. Om du har 10-8 i klöver och floppen blir Q-J hjärter och 9 i spader har du troligtvis den bästa handen. Men om ytterligare en hjärter kommer ut skulle det vara ett ”scare card” gentemot din stege eftersom en spelare nu kan sitta med färg.

 

Second Pair

I floppspel är det när en spelare bildar ett par med det näst högsta kortet på bordet.

 

Sell

Att sälja sin hand. Det innebär att man satsar mindre än maxbeloppet när man sitter med en väldigt stark hand, i hopp om att de andra spelarna synar ens satsning (vilket de förmodligen inte hade gjort om man satsat maxbeloppet).

 

Semi-Bluff

En semi-bluff är en satsning eller höjning som du hoppas att ingen synar, men du har fortfarande en chans att vinna om någon gör det. Om du t.ex. har Ks-Qs och floppen är Th-5s-Jc är det en semi-bluff om du satsar. Du har förmodligen inte den bästa handen men du vill att dina motståndare lägger sig. Om någon synar har du dock chansen att förbättra din hand.

 

Set

Triss med två av korten på handen och ett på bordet.

 

Short Stack

Att vara "short-stacked" är att ha färre marker än de andra spelarna vid bordet, exempelvis om du har $10 och alla andra har över $100.

 

Showdown

Visning av korten för att avgöra vem som är vinnaren, sker efter den sista satsningsrundan är avklarad. Naturligtvis sker ingen kortvisning om den senaste satsningen eller höjningen inte synades.

 

Side Pot

En sidopott som en spelare inte kan vinna eftersom han har slut på marker. Exempelvis, om Spelare 1 satsar $6 och Spelare 2 synar $6, och Spelare 3 sedan också synar men bara har $2 kvar bildas en sidpott på $8 som Spelare 1 och 2 kan vinna, men inte Spelare 3. Spelare 3 kan däremot vinna huvudpotten.

 

Slow Play

Att spela en stark hand passivt så att fler spelare stannar kvar i potten.

 

Small Blind

Lilla blind/Lilla mörken. Den minsta av de två blindsen som läggs i ett Texas Hold'em. Är vanligtvis en mellan en tredjedel och två tredjedelar av ”big blind” (stora mörken). Se även "big blind" och "blind."

 

Smooth Call

Att syna, används ofta om någon som synar när han spelar passivt med en stark hand.

 

Soft-Play

Att exempelvis strunta i att satsa eller höja mot en annan spelare, t.ex. någon man känner. Detta är förbjudet i turneringar och kan straffas.

 

Splash the Pot

Att slänga marker direkt i potten istället för att ha dem staplade framför dig. Gör inte detta.

 

Split Pot

En pott som delas mellan två eller fler spelare då deras händer har samma valör.

 

Split Two Pair

En hand med två par varav den ena halvan av de två paren finns på bordet, t.ex. om du har 10-9 på handen och floppen är 10-9-5. Detta skiljer sig ifrån att ha "two pair", där det ena paret finns på bordet, t.ex. om du har 10-9 och floppen är 9-5-5.

 

Spread-Limit

En satsningsstruktur med en fast minimum- och maximumgräns för varje satsningsrunda. En typisk sådan är $2-$6, där spelarna kan satsa så lite som $2 eller så mycket som $6 i varje satsningsrunda.

 

Stop-and-Go

Ett spel där du synar en höjning snarare än höjer den ("re-raise"), men sedan satsar på nästa kort.

 

Straddle

En straddle är en blind som i regel är dubbelt så stor som ”big blind” (stora mörken). Den spelare som lagt en straddle har möjlighet att höja den när det är hans tur.

 

String Bet

En satsning (eller vanligen en höjning) där en spelare inte lägger alla marker som behövs i potten med en gång. Om han inte muntligt sagt att det är en höjning så kan han tvingas ta tillbaka sin höjning och istället bara syna. Detta är för att förhindra att man bara lägger tillräckligt för att syna och sedan ser vilken effekt det hade för att sedan anpassa sitt spelande efter det.

 

Structured

Satsningsstrukturen i ett pokerspel. I Hold'em är det en fast gräns för satsningar och höjningar före och under floppen, och sedan dubbelt så många under turn och river. Exempelvis, i ett $2-$4 structured Hold'em-spel ligger gränsen för satsningar och höjningar på $2 före och under floppen, och på $4 under turn och river.

 

Suited

En starthand i hold'em där de två korten är av samma färg.

 

Table Stakes

Regeln som säger att en spelare inte får satsa mer pengar i potten än vad han har på bordet. Om han får slut på marker under handen bildas en sidopott, vilken han inte kan vinna. Såhär spelar man alltid poker på casino. Definitionen inbegriper ibland även regeln att en spelare inte får ta bort marker från bordet under ett spel, vilket är en universell regel inom poker.

 

Tell

En vana eller ett beteende hos en spelare som ger de andra spelarna en ledtråd om hur stark hans hand är.

 

Tilt

Att spela vilt och vårdslöst. En spelare sägs vara "on tilt" när han inte spelar så bra som han borde, t.ex. bluffar vilt, höjer med dåliga händer osv.

 

Time

(1) När en spelare behöver mer tid för att bestämma sig för vad han ska göra ber han om "time". Om han inte gör det kan dealern besluta att spelaren lagt sig. (2) En summa pengar som huset samlar periodvis istället för att ta från potten. Se även "rake".

 

Toke

En liten summa pengar (vanligtvis $.50 or $1.00) som dealern får av den som vinner potten. Ofta är detta en stor del av dealerns inkomst.

 

Top Pair

Ett par som bildas med ett av hålkorten och det högsta kortet i floppen. Se även "second pair."

 

Top Set

Den högsta möjliga trissen du kan bilda. Om du t.ex. har Jc-Js och floppen är Jd-8c-9h har du ett ”top set” med triss i knektar.

 

Top Two

Tvåpar, när dina två hålkort bildar par med de två högsta korten på bordet.

 

Top and Bottom

Tvåpar, när dina två hålkort bildar par med de det högsta och det lägsta kortet på bordet.

 

Trips

Triss.

 

Turn

I floppspel är detta det fjärde kortet som delas ut på bordet. Det delas ut ensamt och uppåtvänt och kallas även för Fjärde gatan (Fourth Street).

 

Under the Gun

Att vara den första personen som agerar. Om du sitter till vänster om ”big blind” (stora mörken) är du "under the gun" före floppen.

 

Underdog

En person eller hand som är matematiskt underlägsen för att vinna potten. Se även "dog."

 

Value

Värde. Som i "bet for value." Detta betyder att du faktiskt vill att dina motståndare ska syna din satsning (till skillnad från när du bluffar). Oftast beror detta på att du har den bästa handen, men det kan också bero på att du har ”positive expectation”, positiv förväntan, ifall tillräckligt många synar.

 

Variance

Variation. Ett statistiskt mått på avvikelse eller hur brett ditt resultat kommer att spridas. Det är inte ett mått på hur bra du spelar.

 

Wheel

Hjul. En stege från ess till fem.

 

 

Copyright © All Rights Reserved